Forum Spiru Haret

Forum Spiru Haret

Examene, Grile, Licenta Subiecte, munca pe internet, cursuri, locuri de munca contabilitate
 - Forumuri - Inscriere - Raspuns - Cauta - Statistici -
Spiru Haret Forum / Anul-1-DAP-Bucuresti / subiecte CIVIL an 1 partea generala
Autor Mesaj
nkotb
# Postat: 27 Ian 2009 22:08
Raspuns 


Re: DREPT CIVIL PARTE GENERALA AN 1
drept civil, an 1, partea generala 2008/2009

1. Deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta :
c. nulitatea absoluta poate fi invocata intotdeauna si de instanta din oficiu
c. nulitatea relativa este prescriptibila pe cale de actiune
2. Care este regimul juridic al nulitatății relative, nulitatii absolute?
-Nulitatea relativă poate fi invocată, în principiu, numai de persoana ocrotită prin dispoziția legală încălcată la
încheierea actului juridic civil.
-Nulitatea relativă poate fi invocată numai înăuntrul termenului de prescripție extinctivă – 3 ani
-Nulitatea relativă poate fi confirmată, expres ori tacit,
-Nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată
-Nulitatea absolută poate fi invocată oricând, adică este imprescriptibilă.
-Nulitatea absolută nu poate fi acoperită prin confirmare
3. Când se poate invoca nulitatea relativa :
b. daca actul a fost facut de un alienat sau debil mintal, chiar daca nu a fost pus sub interdictie judecatoreasca
4. Exceptiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens:
c.cazul actelor de dispozitie cu titlu oneros asupra unui imobil inscris in cartea funciara
5. Care sunt cauzele de nulitate absoluta :
a. nevalabilitatea obiectului actului juridic civil
6. Nulitate absoluta – cauze :
b. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol
7. Care sunt cazurile de nulitate relativa :
a. nesocotirea normelor privind capacitatea de exercitiu cand actul este incheiat de persoana lipsita de capacitate de exercitiu
8. Nulitatea absoluta poate fi invocata :
b. poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila
9. Care sunt cauzele de nulitate absoluta :
a. incalcarea oricarei reguli privitiare la incapacitatile speciale de folosinta
10. Nulitatea relativa – conditii :
- lipsa consimtamantului, cand acesta se datoreaza lipsei de discernamant;
- consimtamantul viciat prin eroare, dol, violenta sau leziune;
11. Analizati urmatoarele enunturi, privitoare la regimul juridic al nulitatii, tinand cont de
valabilitatea fiecaruia :
A.nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita
B.nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului
a. A+B
12. Care sunt principiile efectelor nulitatii :
A. principiul retroactivitatii nulitatii
C. principiul restabilirii situatiei anetrioare
D. principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a desfiintarii actului initial
b. A+C+D
13. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil :
a. acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut, adica pana in momentul incheierii actului juridic civil
14. Dupa modul de incheiere valabila, actele juridice se clasifica :
b. acte consensuale, solemne, reale
15. Dupa legatura cu modalitatile, actele juridice se clasifica in:
a. acte pure si simple si acte afectate de modalitati
16. Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice se clasifica in:
c. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
17. Dupa numarul partilor, actele juridice se clasifica in: pag.
a. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
18. Dupa momentul producerii efectelor, actele juridice se clasifica in:
b. acte intre vii si acte pentru cauza de moarte
19. Dupa reglementarea si denumirea lor, actele juridice se clasifica in:
c. acte numite si nenumite
20. Analizati urmatoarele enunturi, referitoare la capacitatea de a încheia acte juridice civile, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A.capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia
C.regula capacitatii persoanei juridice este subordonata principiului specialitatii capacitatii
D.minorul care nu a implinit 14 ani nu are capacitate de exercitiu
c. A+C+D
21. Nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele juridice – sanctiunea :
incheierea actului juridic civil de catre un incapabil atrage sanctiunea nulitatii relative, pe cand instrainarea unui bun inalienabil atrage sanctiunea nulitatii absolute
22. Ce reprezinta dolul :
a. acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii
23. Ce reprezinta conditia, ca modalitate a actului juridic civil :
a. un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative
24. Ce reprezinta sarcina ca modalitate a actului juridic civil:
b. acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit-liberalitati
25. Sarcina - efecte :
b. afecteaza eficacitatea actului juridic civil
26. Sarcina – sfera de aplicare
a. este admisibila numai in cazul liberalitatilor
27. Sarcina - regim juridic :
b. opreaza in temeiul unei hotarari judecatoresti
28. Conditia – regim juridic:
a. opereaza de drept
29. Termenul- definitie:
b. este un eveniment sigur ca realizare
30. Ce reprezinta “Pacta sunt servanda”:
b. principiul fortei obligatorii
31. Ce reprezinta regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane:
c. principiului realativitatii
32. Ce este persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita sau tinuta, dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei sale juridice cu una dintre partile lui:
a. avand-cauza
33. Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu:
c. succesor cu titlu particular
34. Ce este acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu :
c. succesor cu titlu universal
35. Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate:
a. succesor cu titlu universal
36. Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii:
b. succesor universal
37 . Ce este persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu, :
c. succesor cu titlu particular
38. Ce este cumparatorul unui bun :
c. succesor cu titlu particular
39. Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor:
d. creditor chirografar
40. Ce sunt creditorii chirografari:
b. sunt avanzi-cauza
41. Care este exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic:
c. stipulatia pentru altul
42. Ce reprezinta consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile survenite in cazul desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate.
a. efectele nulitatii
43. Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil:
A. fructele culese, pana la data intentarii cererii in anulare, de posesorii de buna-credinta, raman definitiv dobandite, in temeiul art.485 C.civ; in acest caz, neretroactivitatea efectelor nulitatii se intemeiaza pe ideea de protectie a posesorului de buna-credinta
C. cazul aplicarii art.22 C.fam.:”In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit, si, dupa aceasta, hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua ramane valabila”.
b. A+C
44. Deosebiri între nulitatea absoluta si nulitatea relativa :
b. sfera persoanelor care le pot invoca
45. Conversiunea actului juridic lovit de nulitate :
c. nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat
46. Conversiunea actului juridic civil nul – regim juridic:
a. inlatura aplicarea principiului quod nullum est, nullum producit efectum
47. Când este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute: pag.
c. in cazul fraudei la lege
48. Când este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute:
a. atunci cand obiectul este ilicit sau imoral
49. Conversiunea actului juridic nul –regim juridic:
a. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie
50. Cum este donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege :
inadmisibila
51. Cum sunt actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de exercitiu deplina:
Nule nevalabile
52. Care sunt elementele raportului juridic civil :
b. continutul, obiectul, subiectele
53. Care este regula în raporturile juridice obligationale:
b. divizibilitatea
54. Care obiecte pot forma obiectul unui contract de vânzare - cumpărare :
c. apartamentele proprietate privatã.
55. Care sunt cerintele generale pentru valabilitătii obiectului actului juridic civil:
a. sa fie in circuitul civil
56. Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil:
d. sa fie determinat sau determinabil
57. Termenul, ca modalitate a actului juridic - definitie:
a. poate fi definit ca fiind un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile
58. Caducitatea - nulitatea :
c. intervine intotdeauna pentru cauze ulteriore incheierii lui
59. Caducitatea - nulitatea :
b. produce efecte numai pentru viitor
60. Caducitatea - nulitatea :
c. intervine intotdeauna pentru cauze ulterioare incheierii lui
61. Revocarea - nulitatea ,
a. se aplica, in principiu, numai liberalitatilor
62. Inopozabilitatea - nulitatea :
b. se aplica actelor incheiate prin reprezentare
63. Inopozabilitatea - nulitatea:
a. opreaza de drept
64. Inopozabilitatea - nulitatea :
b. presupune un act juridic valabil incheiat
65. Inopozabilitatea - nulitatea :
d. priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti
66. Dupa intinderea efectelor sale, nulitatea poate fi:
b. partiala si totala
67. Dupa natura inte


nkotb
# Postat: 27 Ian 2009 22:10
Raspuns 


67. Dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic, nulitatea poate fi:
a. absoluta si relativa
68. Actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii:
a. are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi)
69. Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca, in caz de predeces al donatarului si descendentilor sai, bunul donat se va reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor donatorului aflati in viata, aceasta clauza:
70. Nulitatea absoluta:
a. opereazã de drept, in principiu
71. Nulitatea relativa:
b. este oricand prescriptibila pe cale de actiune sau exceptiune
72. Obiectul actului juridic civil:
b. trebuie sa fie determinat
73. Clasificarea nulitătilor în nulităti absolute si nulităti relative se face după :
b. natura interesului ocrotit
74. Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se clasifica in:
b. fungiblie si nefungibile
75. In functie de natura lor si de calificarea data de lege, bunurile se impart in:
b. bunuri mobile si bunuri imobile
76. Potrivit Codului Civil, bunurile pot fi imobile:
A. prin natura lor
C. prin obiectul la care se aplica
D. prin destinatie
b. A+C+D
77. Potrivit Codului Civil, bunurile pot fi mobile:
B. prin natura lor
C. prin determinarea legii
a. B+C
78. Prin natural lor, fondurile de pamant si cladirile sunt bunuri imobile:
c. prin natura lor
79. Prin natural or, recoltele care inca se tin de radacini si fructele neculese de pe arbori sunt bunuri:
c. bunuri imobile prin natura lor
80. În functie de obiectul la care se aplica, servitutile sunt bunuri:
a. imobile prin obiectul la care se aplica
81. În functie de natura lor si calificarea data de lege, statuile sunt bunuri:
Mobile
82. În functie de posibilitatea de a fi împartite, autoturismele de teren sunt bunuri:
Bunuri corporale
83. Dupa cum prin folosire li se consuma sau nu substanta, fructele de pe arbori, neculese inca, constituie bunuri:
B. imobile
C. consumptibile
a. B+C
84. Reprezintă caractere ale raportului juridic civil:
B. raportul juridic civil are caracter social
C. raportul juridic civil are caracter volitional
D. raportul juridic se caracterizeaza prin pozita de egalitate juridica a partilor
b. B+C+D
85. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului pasiv poate avea loc prin:
A. poprire, novatie prin schimbare de debitor
B. delegatie
c. A+B
86. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului activ poate avea loc prin:
a. cesiunea de creanta
87. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului pasiv poate avea loc prin:
b. stipulatia pentru altul
88. În cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului activ poate avea loc prin:
b. subrogatia personala
89. In functie de natura continutului lor, drepturile subiective se impart in:
c. patrimoniale si nepatrimoniale
90. Au caracter absolut drepturile:
A. drepturile personal nepatrimoniale
C. drepturile reale
a. A+C
91. Dreptul subiectiv civil absolut este acel drept:
a. in virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita, fara a face apel la altcineva pentru a si-l realiza
92. Este naturala sau imperfecta acea obligatie civila:
b. a carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, odata executata de bunavoie de catre debitor, nu se mai poate cere restituirea ei
93. Acea obligatie care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat este o obligatie:
c. de rezultat sau determinata
94. Acea obligatie care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat, este o obligatie:
a. de diligenta
95. Obligatia detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva este o obligatie:
a. reala
96. Sunt principii ale dreptului civil român:
A. principiul egalitatii in fata legii civile
C. principiul ocrotirii drepturilor subiective civile
a. A+C
97. Principiile care guverneaza aplicarea legii civile in timp sunt:
B. principiul aplicarii immediate a legii civile noi
C. principiul neretroactivitatii
b. B+C
98. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care indeplinesc si urmatoarele conditii:
B. sunt incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal
C. sunt lezionare pentru minor
b. B+C
99. Sunt acte juridice solemne:
A. revocarea expresa a unui legat
B. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar
C. renuntarea expresa la succesiune
D. donatia
c. A+B+C+D
100. Constituie cauze de nulitate absoluta a unui act juridic civil:
lipsa consimtamantului in cazul erorii obstacol
nevalabilitatea obiectului actului juridic civil
lipsa cauzei si cand ea este ilicita sau imorala
nerespectarea formei cerute ad validitatem
nerespectarea unei conditii prealabile obligatorii
nerespectarea dreptului de preemtiune al statului
incalcarea ordinii publice
frauda legii
101. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A. Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta
B. Lipseste intentia de a produce efecte juridice cand declaratia de vointa a fost facuta jocandi causa
C. Este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului
b. A+B+C
102. Constituie exceptii de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale:
Testamentul
renuntarea la o succesiune
oferta poate fi revocata inainte de a ajunge la destinatar
revocarea marturisirii pentru eroare de fapt
103. Dupa scopul avut în vedere la încheierea lui, comodatul constituie:
B. un act juridic dezinteresat
D. un act juridic bilateral
b. B+D
104. Dupa efectul pe care îl produce, ipoteca constituie:
c. un act juridic constitutiv. 1
105. Dupa modul de încheiere,vânzarea-cumpararea unui teren este un act juridic:
b. consensual, inter vivos
106. Dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil, produce efecte numai pentru viitor:
B. caducitatea
D. rezilierea
a. B+D
107. Dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor, bunurile sunt:
b. consumptibile si neconsumptibile
108. Dupa modul de percepere, bunurile se impart in:
d. corporale si necorporale
109. Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se impart in:
a. fungibile si nefungibile
110. Dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor, bunurile se impart in:
c. divizibile si indivizibile
111. Dupa natura lui si calificarea data de lege, uzufructul lucrurilor imobile este:
b. imobil prin obiectul la care se aplica
112. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A. Ipoteca are ca obiect un imobil, pe când gajul priveste un mobil
B. Pentru imobile posesia poate conduce la uzucapiune, pentru mobile posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate.
c. A+B
113. Bunul ce nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat, este:
c. fungibil
114. Acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice consumarea substantei ori instrainarea lui este:
c. consumptibil
115. Acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte bunuri ori produse numite fructe este:
c. frugifer
116. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A. Capacitatea este regula, incapacitatea reprezinta exceptia
B. Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit in tot sau in parte de capacitatea de exercitiu decat in cazurile si conditiile stabilite de lege
b. A+B
117. Conditiile de valabilitate ale consimtamantului sunt:
A. sa provina de la o persoana cu discernamant
B. sa fie exteriorizat
D. sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant
c. A+B+D
118. Capacitatea de a incheia acte juridice civile:
A. este o stare de drept
D. izvoraste numai din lege
a. A+D
119. Sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte juridice civile:
a. persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu
120. Din punctul de vedere al prescriptiei, actiunea in revendicare imobiliara:
Sunt actiunile reale prescriptibile extinctiv
121. Din punctul de vedere al prescriptiei extinctive actiunile reale:
actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata
actiunea in revendicare imobiliara
actiunea confesorie
122. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca cererea de chemare in judecata pentru a produce efectul intreruptiv:
a. actiunea in justitie trebuie sa fie efectiva
123. Conditiile pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul intreruptiv al termenului de prescriptie
a. actiunea in justitie trebuie sa fie admisa
124. Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte:
b. introducerea cererii de chemare in judecata intrerupe prescriptia dreptului la actiune, chiar daca a fost introdusa la un organ fara activitate jurisdictionala
125. Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte:
a. prescriptia stinge dreptul subiectiv civil
126. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A. Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o
C. Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se ai timpul scurs inainte de suspendare.
a. A+C
127. Cauze de întrerupere a prescriptiei extinctive:
c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
128. Prescriptia se intrerupe:
a. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, cu conditia ca cererea sa nu fie respinsa, anulata, perimata sau cel care a facut-o sa nu fi renuntat la ea
129. Cursul prescriptiei se suspenda:
a. in raporturile intre soti
130. Cursul prescriptiei se suspenda:
a. intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost dat


nkotb
# Postat: 27 Ian 2009 22:12
Raspuns 


130. Cursul prescriptiei se suspenda:
a. intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate
131. Cursul prescriptiei se suspenda:
a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
132. Având în vedere termenele speciale de prescriptie, analizati următoarele enunturi:
A. Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrarii.
B. Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile unei constructii, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea a trei ani de la predare.
c. A+B
133. De la ce data începe sa curga prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic, pentru violenta:
a. cand aceasta a incetat
134. Pentru dreptul pur si simplu, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data:
B. actiunea in stabilirea paternitatii
C. actiunea in tagada paternitatii
D. actiunea in nulitate relativa a casatoriei
a. B+C+D
135. Sunt actiuni nepatrimoniale imprescriptibile extinctiv:
A. actiunea in anulabilitate
B. actiunea in stabilirea paternitatii
C. actiunea in tagada paternitatii
D. actiunea in nulitate relativa a casatoriei
b) A+B+C+D
136. Constituie actiuni reale imprescriptibile extinctiv:
a. actiunea in partaj
137. Sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv:
a. drepturile de creanta
138. Care este efectul prescriptiei dreptului la actiune:
a. stinge dreptul subiectiv
139. Care este situatia debitorului care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris:
c. nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei.
140. Obiectele de cult religios sunt bunuri:
141. Sunt dezmembrăminte ale dreptului de proprietate:
A. dreptul de uz, dreptul de uzufruct;
C. dreptul de superficie;
D. dreptul de abitatie.
c. A+C+D
142. Sunt drepturi reale principale
c. dreptul concesiune
143. Vanzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete este anulabila pentru:
c. incapacitatea de exercitiu a minorului
144. Având în vedere regimul juridic al actului juridic civil, analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A. Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decat prin act autentic, sau prin act sub semnatura privata
B. Sanctiunea nerspectarii formei cerute ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului, ci in imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba.
C. Actul aflat in interdependenta cu actul solemn trebuie sa imbrace si el forma solemna.
b. A+B+C
145. Sunt acte solemne:
A. donatia
B. ipoteca conventionala
D. Vanzarea-cumpararea unui teren
a. A+B+D
146. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt:
d. incheiate de minorul intre 14-18 ani singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal
147. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt:

148. Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt:
149. Donatia intre soti este:
Exceptie in cazul categoriei actelor juridice bilaterale ori multilaterale
150. Asigurarea de viata este un act:
Pentru cauza de moarte
151. In delimitarea dreptului familiei fata de dreptul civil sunt de mentionat urmatoarele deosebiri:
c. in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale.
152. In delimitarea dreptului muncii fata de dreptul civil sunt de mentionat urmatoarele deosebiri :
a. pe parcursul raporturilor de munca, subiectele se afla in pozitie de subordonare;
c. dominante in dreptul muncii sunt normele imperative
c. a+c
153. In categoria izvoarelor dreptului civil trebuie incadrate si :
a. reglementarile internationale (conventii, pacte, acorduri);
b. actele normative adoptate de un ministru (ordin, instructiune, regulament etc.)
a. a+b
154. Iesirea din vigoare a legii civile se produce prin:
a. abrogarea ei implicita;
b. abrogarea ei expresa;
a. a+b
155. Egalitatea partilor (subiectilor) raportului juridic civil reprezinta:
b. egalitatea juridica a vointelor partilor raportului juridic civil;
156. Categoria drepturilor reale accesorii include, printre altele:
b. dreptul de ipoteca;
157. Dreptul real si dreptul de creanta se aseamana, printre altele, prin aceea ca:
b. sunt evaluabile pecuniar;
158. Abuzul de drept subiectiv civil:
c. presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta
159. Prin obligatia de „a da” se intelege indatorirea:
c. de a transmite sau a constitui un drept real
160. Constituie o obligatie de mijloace:
a. obligatia pe care si-o asuma medicul de a depune toata priceperea sa in tratarea pacientului;
161. Obligatiile naturale:
b. pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (aparare);
162. Este un imobil prin obiectul la care se aplica:
b. dreptul de creanta corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;
163. Dupa cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei obligatii, fara a afecta valabilitatea platii, bunurile se clasifica in:
c. fungibile si nefungibile.
164. Nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului:
b. obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
c. bunurile insesizabile:
b. b+c
165. Categoria bunurilor incorporale include:
b. titlurile de valoare;
166. Pentru a fi incuviintata de instanta, proba trebuie sa indeplineasca, printre altele, urmatoarele conditii: pag. 130
b. sa aiba legatura cu pricina;
167. Faptele care trebuie sa fie dovedite sunt:
a. faptele materiale exteriorizate;
b. faptele cunoscute personal de judecator;
a. a+b
168. In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic, fac dovada pana la proba contrarie:
b. mentiunile ce privesc declaratiile partilor facute in fata organului instrumentator;
169. Prezumtiile simple, judecatoresti:
a. sunt nelimitate ca numar;
b. sunt relative;
a. a+b
170. Constituie prezumtii legale absolute (jure et de jure):
b. prezumtia timpului legal al conceptiei;
c. prezumtia puterii lucrului judecat;
b. b+c
171. Constituie prezumtii legale relative (juris tantum):
b. prezumtia de paternitate;
c. prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei
b. b+c
172. Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice se clasifica in:
b. acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit;
173. In cazul actelor juridice intre vii translative, dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate generic se transmite in momentul:
a. predarii, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;
174. Este vorba de un act juridic declarativ in cazul:
a. conventiei de partaj;
175. Actul juridic de confirmare:
b. valideaza retroactiv actul juridic anulabil;
176. Sunt acte juridice civile solemne:
a. revocarea expresa a unui legat;
b. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;
c. renuntarea expresa la succesiune;
c. a+b+c
177. Capacitatea de a incheia actul juridic civil este o conditie:
a. de fond;
178. Constituie cerinte ale valabilitatii consimtamantului:
b. sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;
179. Tacerea valoreaza consimtamant:
a. cand legea prevede expres aceasta;
b. cand prin vointa expresa a partilor se atribuie tacerii valoare de consimtamant;
c. cand, potrivit obiceiului, tacerii i se atribuie valoare de consimtamant;
c. a+b+c
180. Lipseste intentia de a produce efecte juridice:
a. cand declaratia de vointa a fost facuta iocandi causa;
181. Constituie viciu de consimtamant:
a. eroarea;
b. dolul ;
c. violenta;
d. leziunea.
d. a+b+c+d
182. Falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia in cazul in care priveste:
a. calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic;
d. persoanei cocontractante.
a. a+d
183. Atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie este vorba de
a. error in negotium;
184. Este vorba de un viciu de consimtamant in cazul in care:
c. partea a avut, la incheierea actului juridic, o falsa reprezentare a calitatilor substantiale ale obiectului acestuia.
185. Eroarea asupra persoanei cu care s-a contractat:
c. poate atrage anularea actului juridic, in conditiile legii.
186. Efectele dolului:
a. este o eroare provocata;
187. Dolul - regim juridic:
a. este aplicabil si actelor juridice unilaterale;
d. poate fi probat prin orice mijloace juridice.
a. a+d
188. Dolul - regim juridic:
b. nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand imprejurarea ascunsa de una din parti era cunoscuta de cocontractant;
189. Violenta constituie viciu de consimtamant daca:
a. amenintarea nu este justa;
190. In materia violentei, ca viciu de consimtamant :
b. temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala;
191. Nu exista un element obiectiv in structura:
a. erorii;
192. Ca regula, viciile de consimtamant atrag nulitatea:
b. atrag nulitatea relativa;
193. Obiectul actului juridic civil consta in:
b. conduita partilor;
d. actiunile ori inactiunile la care pãrtile sunt îndreptãtite.
b. b+d
194. Constituie cerinte generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil:
c. obiectul sa fie determinat sau determinabil;
195. Obiectul actului juridic civil – conditii de valabilitate:
b. trebuie, printre altele, sa fie licit;
196. Se pot transmite prin acte intre vii:
b. obligatiile unei persoane fizice;
c. drepturile unei persoane fizice;
c. b+c
197. Obiectul actului juridic civil – conditii generale:
a. poate sa priveasca si un bun viitor;
198. Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa fie:
b. reala;
199. Cauza actului juridic civil este falsa:
a. daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat);
200. Pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil trebuie sa fie printre altele:
a. licita si morala;
201.


nkotb
# Postat: 27 Ian 2009 22:13
Raspuns 


201. Conversiunea actului juridic:
b. este posibila si in cazul nulitatii absolute;
202. Forma ceruta „ad validitatem” - consecinte:
c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea absoluta a actului juridic,
203. Forma ceruta ad validitatem - caractere:
b. este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa;
204. Nerespectarea formei actului juridic cerute ad validitatem - consecinte:
c. atrage nulitatea absoluta;
205. Forma este ceruta ad validitatem in cazul:
c.actelor constitutive ale asociatiilor si fundatiilor fara scop patrimonial;
206. Conversiunea unui act juridic opereaza daca sunt indeplinite si conditiile:
b. sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil;
c. actul socotit valabil sa indeplineasca toate conditiile de valabilitate iar acestea sa se regaseasca in actul desfiintat;
b. b+c
207. Forma ceruta “ad probationem”- regim juridic:
b. este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare;
208. Nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem:
c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic;
209. Nu constituie o modalitate a actului juridic civil:
b. capacitatea;
c. cauza (scopul) actului juridic civil;
b. b+c
210. Obligatia asumata sub conditie – efecte juridice:
b. pur potestativa din partea creditorului - este valabila;
211. Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti este:
c. pur potestativa;
212. In cazul conditiei suspensive, pendente conditione:
c. dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea funciara;
213. In cazul in care s-a realizat (implinit) conditia rezolutorie:
b. partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate;
214. Este lovita de nulitate obligatia asumata sub conditie:
b. rezolutorie pur potestativa din partea donatorului;
d. ilicitã ori imoralã.
b. b+d
215. Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa uneia din parti si de vointa unei persoane nedeterminate este:
c. potestativa simpla;
216. Constituie conditie mixta conditia a carei realizare depinde de:
c. vointa unei parti si de vointa unei persoane determinate.
217. Principiul pacta sunt servanda – regim juridic:
b. este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte), nu si pentru actele juridice unilaterale;
218. Pacta sunt servanda - notiune :
a. principiul fortei obligatorii;
b.o regula generala, aplicabila in cadrul diferitelor institutii de drept civil;
219. Este vorba de o restrângere a efectelor principiului pacta sunt servanda in cazul:
a. incetarii imprumutului de folosinta din cauza mortii comodantului;
b. incetarea locatiunii datorita mortii locatarului;
a. a+b
220. Se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva in cazul:
b. parasirii incapabilului de catre reprezentantul legal;
221. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva de drept comun – regim juridic
b. poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie;
222. In sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de prescriptie extinctiva:
b. nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului de prescriptie extinctiva;
223.Conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul recunoaste datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati:
c. constituie o novatie.
224. Argumentul apreciativ formal ”per a contrario” este specific:
c. metodei logice.
225. Faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a. sa fie verosimil;
b. sa fie pertinent;
c. sa fie concludent;
d. toate aceste conditii.
226. Nu pot avea calitatea de martor:
a. rudele si afinii pânã la gradul al treilea;
b. interzisii judecãtoresti;
c. cei condamnati pentru mãrturie mincinoasã;
d. toti cei de mai sus.
227. Termenul “drept civil” desemnează:
b. totalitatea normelor juridice aflate în vigoare
228. Care sunt conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un bun pentru a dobândi semnificatie juridică:
a. sã aibã valoare economicã;
b. sã-i fie util omului;
c. sã poatã fi însuait;
d. toate aceste conditii.
229. Mărturia are următoarele trăsături:
a. caracter oral;
b. este personalã;
c. priveste acte sau fapte comise anterior;
d. toate aceste trãsãturi.
230. Nu pot face obiectul actelor juridice civile:
a. aerul, lumina, marea;
b. bunurile care prin destinatia lor sunt in folosul comunitatii;
c. bunurile care constituie monopol de stat;
d. toate aceste bunuri.
231. Dupa criteriul partii careia ii profita, termenul poate fi:
a. in favoarea debitorului;
b. in favoarea creditorului;
c. in favoarea ambelor parti.
d. toate aceste forme
232. Sunt modalitati ale actului juridic civil:
a. termenul;
b. conditia;
c. sarcina;
d. toate aceste variante.
233. Faptele notorii sunt:
a. fapte cunoscute de toti locuitorii unui stat sau tinut si nu trebuie dovedite;
234. Sunt izvoare ale dreptului civil:
a. legile;
b. decretele-lege;
c. contractul colrctiv de muncã;
d. toate aceste izvoare.
235. Interpretarea legii poate fi:
a. legala;
b. concreta;
c. ambele forme;
d. nici una din aceste forme.
236. Drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia generala de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor sunt:
c. drepturi patrimoniale;
237. Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor:
a. criteriul circulatiei juridice;
b. gradul de determinare;
c. modul de folosire;
d. toate aceste criterii.
238. Alimentele sunt bunuri:
c. bunuri comsumptibile;
239. Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil, in materia actelor juridice:
b. cel al consensualismului;
240. Dreptul civil face parte din :
a. dreptul intern public;
241. Dupa criteriu timpului juridic legile se clasifica in:
242. Apatrizii sunt:
d. persoane fara nici o cetatenie.
243.Violenta se poate dovedi:
c. prin toate mijloacele de proba;
244. Copilul are capacitate de folosinta:
a. de la momentul nasterii;
245. In raport de efectele produse, termenul ca modalitate a actului juridic civil se clasifica in:
b. termen suspensiv si extinctiv;
246. In raport valabilitatea lor sarcinile se clasifica:
a. sarcini imposibile;
b. sarcini ilicite;
c. sarcini imorale;
d. toate aceste forme
247. Sunt exceptii, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiu irevocabilitatii:
a. testamentul;
b. retractarea renuntarii la mostenire;
c. oferta.
d. toate aceste acte.
248. Drepturile reale sunt:
c. drepturi patrimoniale;
249. Drepturile personale sunt:
d. drepturi nepatrimoniale;
250. Dupa criteriul cauzei conditia se clasifica in:
a. cauzala;


POSTAT NEO&NKOTB


XRumerTest
Membru
# Postat: 23 Dec 2013 22:13
Raspuns 


Hello. And Bye.


XRumerTest
Membru
# Postat: 25 Iul 2016 19:47
Raspuns 


Hello. And Bye.


Raspunsul tau
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Preformatted Text 

» Nume  » Parola 
You can enter just a nickname without password, if username is not registered by another member.
 

Sustinut de chat forum software miniBB™ © 2001- 2020

CONTACT FORUM : aderpsoft[at]gmail.com

diete    meditatii    asigurari casco forum    pfa legislatie    radiologie dentara    traduceri engleza romana    contabili autorizati